Quà tặng

Cách truy cập vào giao dịch mô phỏng trong Binance Futures

Bạn có thể truy cập chế độ Giao dịch mô phỏng của Binance Futures để trau dồi kỹ năng giao dịch theo tiến độ của riêng bạn. Môi trường testnet này là nền tảng giao dịch mô phỏng cho phép thực hành giao dịch trên thị trường tiền mã hóa thực theo thời gian thực mà không gặp rủi ro về vốn.
Để truy cập chế độ Giao dịch mô phỏng, hãy chuyển đến Binance Futures, rồi nhấp vào [Đăng nhập] hoặc [Đăng ký ngay] để tạo tài khoản Binance Futures mới.
Cách truy cập vào giao dịch mô phỏng trong Binance Futures
Nhấp vào [Hồ sơ] – [Giao dịch mô phỏng] ở góc trên cùng bên phải của giao diện giao dịch Futures.
Cách truy cập vào giao dịch mô phỏng trong Binance Futures
Nhấp vào [Tiếp tục] để tạo tài khoản testnet Binance Futures có cùng thông tin đăng nhập như tài khoản chính của bạn.
Cách truy cập vào giao dịch mô phỏng trong Binance Futures
Tài khoản testnet của bạn sẽ có số dư ban đầu không rủi ro là 3.000 USDT, cho phép bạn trải nghiệm tất cả các tính năng mà Binance Futures cung cấp. Bạn có thể quản lý danh mục đầu tư ảo của mình trong môi trường testnet và thử nghiệm các mức độ rủi ro khác nhau bằng cách áp dụng đòn bẩy và đặt lệnh cắt lỗ cũng như chốt lời.
Bạn cũng có thể nhấp vào [Quay lại chế độ Giao dịch thực] khi đã sẵn sàng thử nghiệm kỹ năng giao dịch của mình trên Binance Futures.
Cách truy cập vào giao dịch mô phỏng trong Binance Futures
Bạn cũng có thể truy cập môi trường testnet của Binance Futures qua Ứng dụng Binance bằng cách nhấp vào [Futures] – [Menu] – [Giao dịch mô phỏng].
Cách truy cập vào giao dịch mô phỏng trong Binance Futures
Để thêm tài sản testnet vào tài khoản Giao dịch mô phỏng, hãy nhấp vào [Faucet], chọn [Coin], rồi nhấp vào [Thêm tài sản].  Sau đó, bạn có thể xem số dư testnet hiện có và thử nghiệm các mức độ rủi ro khác nhau để trau dồi kỹ năng giao dịch của mình.
Xin lưu ý rằng bạn có thể [Quay lại chế độ Giao dịch thực] vào bất kỳ lúc nào.
Cách truy cập vào giao dịch mô phỏng trong Binance Futures
Xin lưu ý rằng trong môi trường Giao dịch mô phỏng, biểu đồ nến và giá có thể khác với giá trị thị trường.

Bài viết liên quan

Xem thêm
Close
Back to top button