Cuộc thiTop sàn

Cuộc thi Micro Trade – Kiểm tra kỹ năng giao dịch của bạn!

Bạn đã là một trader thành công? Kiểm tra kỹ năng giao dịch của bạn trong cuộc thi được tổ chức cho các tài khoản thật! Mỗi tuần cuối tháng, giao dịch trên tài khoản thật Micro với số dư tài khoản từ 50$ đến 200$ và trở thành một trong 10 người chiến thắng, nhận 10% đến 300% vốn tài khoản + lợi nhuận trong suốt quá trình.

Phuong Phap Giao Dich Forex La Gi

Bài viết liên quan

Back to top button