Cuộc thiTop sàn

Cuộc thi Drag Trade hot nhất dành cho trader 2021!

Những cuộc thi cạnh tranh nhất trên thị người ngoại hối được tổ chức vào thứ sáu mỗi tuần từ 17:00 đến 18:00. Những người tham gia chỉ có một giờ để chứng minh mình xứng đáng giành chiến thắng. Tất cả công cụ ngoại hối có sẵn tại Grand Capital được phép sử dụng trong cuộc thi – hơn 50 cặp tiền tệ và kim loại.

Finhay Thi Truong Forex 1

Bài viết liên quan

Back to top button