Quà tặng

MogaFx Thưởng $100

MogaFx, sàn forex được quản lý bởi ASIC và FSA SVG, hiện đang chào thưởng $100 bonus không ký quỹ tới tất cả khách hàng mới gia nhập. Khuyến mãi này có hạn từ 26/5 đến 26/8/2021!

Để đủ điều kiện nhận thưởng, khách hàng cần mở tài khoản giao dịch với công ty và cung cấp các thông tin cần thiết để xác minh tài khoản. Khách hàng có thể truy cập 2 loại tài khoản là tài khoản rút tiền và tài khoản luyện tập, cả hai tài khoản này đều có sẵn sau khi khách hàng hoàn tất quy trình xác minh.

Những khách hàng giao dịch đủ 15 lot tiêu chuẩn và đảm bảo số dư dương khi kết thúc thời gian khuyến mãi có thể rút $100.

Cách để nhận $100 bonus không ký quỹ của MogaFX:

Bạn chỉ cần tham gia công ty bằng cách mở tài khoản luyện tập hoặc tài khoản rút tiền để tự động nhận tiền thưởng. Sau đó, bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức và rút tiền sau khi giao dịch từ 15 lot tiêu chuẩn trở lên.Điều kiện cụ thể:

Tài khoản luyện tập áp dụng mức spread của tài khoản VIPTài khoản rút tiền đi kèm với spread của tài khoản standard.Vốn trong tài khoản luyện tập không thể chuyển hoặc rút trước khi hoàn thành các điều kiện.

Bạn không được chuyển tiền nội bộ trong tài khoản rút tiền.

Điều Khoản Quy Định
 • Những người thực hiện 15 lô và số dư vẫn dương có thể chuyển vào Tài khoản Rút tiền và rút ra 100 đô la Mỹ.
 • Người tham gia phải xác minh danh tính của mình khi mở tài khoản.
 • Sau khi bạn vượt qua xác minh danh tính, cả hai tài khoản MOGA – (1) Tài khoản Thực hành, (2) Tài khoản Rút tiền sẽ được mở ngay lập tức. Tài khoản Thực hành được hưởng dịch vụ chênh lệch tài khoản VIP, trong khi Tài khoản Rút tiền được hưởng dịch vụ chênh lệch tài khoản tiêu chuẩn.
 • Tài khoản Thực hành:
  • MOGA sẽ tự động gửi $ 100 USD vào Tài khoản Thực hành. Bạn có thể tận hưởng dịch vụ mở rộng tài khoản VIP và bắt đầu giao dịch ngay lập tức.
  • $ 100 USD trong Tài khoản Thực hành không thể được chuyển hoặc rút trước khi đạt được 15 lô được chỉ định.
 • Tài khoản rút tiền:
  • Sau khi đạt được 15 lot và số dư vẫn còn dương trong Tài khoản Thực hành, bạn có thể chuyển lợi nhuận và $ 100 USD sang Tài khoản Rút tiền.
  • Tài khoản Rút tiền được coi là một tài khoản tiêu chuẩn chung, bao gồm các điều kiện gửi tiền, rút ​​tiền và chênh lệch.
  • Bạn có thể thực hiện giao dịch bình thường trong Tài khoản Rút tiền. Có thể thực hiện 15 lô yêu cầu trong cả Tài khoản Thực hành và Tài khoản Rút tiền.
  • Tài khoản Rút tiền chỉ chấp nhận các khoản tiền gửi mới. Không được phép chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản.

Bài viết liên quan

Back to top button