Ebook đầu tư

[Ebook ] Hướng Dẫn Sử Dụng Đường RSI Toàn Tập

[Ebook ] Hướng Dẫn Sử Dụng Đường RSI Toàn Tập
Tác giả : John Hayden
Quyển sách này sẽ giúp bạn kiếm được tiền bằng cách :

  • Tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất với RSI để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro
    tối đa .
  • Tìm vùng giá hồi về của trend để vào lệnh đẹp .
  • Hiểu lý thuyết chuyển động giá và điểm đảo chiều để xác định vùng rủi ro thị trường.
  • Hiểu rõ thuật ngữ “khung thời gian” và ý nghĩa thực sự đằng sau nó.
  • Phương pháp sử dụng đa khung thời gian và cách đa khung thời gian tác động tới khung thời
    gian giao dịch của bạn.

Đây là quyền sách độc quyền , chưa có bản sách giấy .

Hiện tại chỉ được lưu trữ dưới dạng ebook được Tiên Sanh sưu tầm và tổng hợp .

Bạn hữu vui lòng tải sách ở link bên dưới

Tải về tại đây: Topsangiaodich.com

Bài viết liên quan

Back to top button