Ebook đầu tư

[Ebook ] Đánh Bại Phố Wall

“Đánh Bại Phố Wall”
“Đánh Bại Phố Wall”

Với 13 năm kinh nghiệm quản lý thành công quỹ đầu tư Fidelity Magellan và lựa chọn hàng
nghìn cổ phiếu, Peter Lynch đã đúc kết thành 21 nguyên tắc hài hước mà ông gọi là “Những
nguyên tắc của Peter”.

Trong Đánh bại phố Wall, lần đầu tiên Lynch đã:

– So sánh khả năng sinh lợi giữa đầu tư cổ phiếu với trái phiếu;

– Hướng dẫn từng bước cụ thể của quá trình chọn cổ phiếu;

– Chỉ ra làm thế nào nhà đầu tư cá nhân có thể cải thiện thành tích đầu tư của mình sánh ngang
với các chuyên gia đầu tư hàng đầu

Chìa khóa để đầu tư thành công, theo Lynch, là phải ghi nhớ rằng cổ phiếu không giống như tấm
vé số; luôn có một công ty đằng sau mỗi cổ phiếu và một nguyên nhân lý giải cho cách thức vận
hành của các công ty – và cổ phiếu của chúng. Peter Lynch chỉ ra làm cách nào chúng ta có thể
tìm hiểu tối đa về công ty mục tiêu và xây dựng một danh mục đầu tư sinh lợi dựa trên chính
kinh nghiệm, hiểu biết và kết quả nghiên cứu của bản thân. Không có bất kỳ lý do nào cản trở
một nhà đầu tư cá nhân tự trở thành chuyên gia, và cuốn sách Đánh Bại Phố Wall sẽ chỉ ra cách
thực hiện điều đó.

Hãy đọc cuốn sách và phát triển một chiến lược đầu tư thắng lợi của chính bạn với lời khuyên
quý giá từ “nhà quản lý tiền số 1 của Mỹ

Tải về tại đây: Topsangiaodich.com

Bài viết liên quan

Back to top button